Thursday, 5 April 2007

Kabataan, Pag-asa ng Bayan!*Ang Kabataan Partylist ang pinakamalaki at pinakamalawak na partido ng kabataan at estudyante na lalahok ngayong halalan.

Nangunguna ang Kabataan Partylist sa pagsusulong ng karapatan at interes ng kabataan at estudyante sa edukasyon, trabaho, batayang-serbisyo, karapatang-tao at proteksyon at konserbasyon ng kalikasan.

Ngayong darating na halalan, walang ibang hangad ang Kabataan Partylist kundi mabigyan ng pagkakataong iluklok ang kauna-unahang kabataang representante sa Kongreso at pagtibayin ang makasaysayang papel ng kabataan sa makabuluhang pagbabago sa lipunan.

Ngayong darating na halalan:

Kabataan, tayo naman sa Kongreso!
Kabataan, iboto sa partylist!

*mula sa flyer ng Kabataan Party

No comments: